Wil je de velden met een * aub invullen.

 

Informatie over de opleiding
SensiTherapie
Gompenstraat 35a
5145 RM Waalwijk
Telefoon: 0416-334737

Email: contact@sensitherapie.nl
www.sensitherapie.nl

K.V.K. nummer 54352800
Rabobank: NL88 RABO 01700.33.65
BTW-Nr.: 1134.65.051 B03

 

 

Overeenkomst Sensi Intence

Persoonlijke informatie

Geeft zich hierbij op voor de Sensi Intence opleiding. De opleiding bestaat uit 3 dagen op onze locatie in Waalwijk. De opgave vindt plaats voor de gehele cursusduur. Indien om wat voor reden dan ook een cursusdag niet bezocht kan worden, of de cursus beëindigd wordt door de cursist, is men wel gehouden het gehele cursusbedrag te voldoen.

Behandelde verslagen (huiswerk) kunnen tot maximaal een half jaar na afloop van de opleiding worden ingediend.

Opleidingsdata

Welke opleidingsdata wil je volgen? Vink aan welke opleidingsdag je kiest.

 

Eigen praktijk

Heb je naast de SensiTherapie opleiding ook de SensiPlus en/of SensiModule gedaan, vul dan hieronder in welk jaar dit was.

Betaling en gegevens

Het cursusbedrag is € 495 inclusief B.T.W.*

*Als u zich aanmeld in 2017 is het cursusbedrag nog 395€, vanaf 2018 is het cursusbedrag 495€

Bankgegevens aub invullen, ook als je contant betaald, ivm betaling remedies.

 

Afschrijvingen worden voor aanvang van de cursus gedaan.

Indien automatische incasso is aangestreept, verleen ik hierbij toestemming om per automatische incasso, niet omkeerbaar, het cursusbedrag af te schrijven van mijn rekeningnummer:

Ik zal er voor zorgen, dat ten tijde van de incasso voldoende saldo aanwezig is op genoemde rekening. Mocht dit niet lukken vanwege saldotekort, dan komen er € 15,= administratiekosten bij voor een herhaalde incasso. De vermelding bij de incasso is: Sensi Therapie Vervolgopleiding, incassant: Sensi, Rekeningnummer Sensi: 1700.33.651

 

Handtekening voor incassomachtiging:

(vul dit met de hand in nadat u dit formulier hebt ingevuld, verstuurd en uitgeprint)

 

Datum:  .  . /.  .  / .  .

Handtekening:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Regels

Ik ben bekend met de volgende regels die in Nederland gelden:

 • Als therapeut mag ik geen diagnose stellen, dat is voorbehouden aan artsen
 • Als therapeut mag ik mij nooit bemoeien met medicijnen van de dokter
 • Als therapeut voer ik mijn praktijk geheel voor eigen rekening en risico
 • Als therapeut ben ik geheel verantwoordelijk voor mijn eigen handelen en kan Sensi niet aansprakelijk stellen voor hetgeen in de cursus wordt overgedragen
 • Als therapeut richt ik mij op het welzijn van de mens, niet op ziekten
 • Alle middelen die ik mag gaan voorschrijven zijn omschreven in mijn cursusmap
 • Als therapeut mag ik mij alleen bemoeien met problematieken die ik zelf weet te beheersen en waar ik de gevolgen van kan opvangen
 • Als therapeut mag ik me niet uitlaten over genezing, omdat ik weet dat dit wettelijk is voorbehouden aan artsen en ik weet, dat dit verwachtingen bij cliënten kan creeeren die niet waargemaakt kunnen worden
 • Als therapeut mag ik me niet uitlaten over de genezende effecten die kunnen optreden als gevolg van de middelen en de therapie
 • Als therapeut mag ik me in schriftelijke uitlatingen naar pers en publiek niet uitlaten over fysieke werkingen van middelen (dit recht is voorbehouden aan geneesmiddelen en niet aan producten die vallen onder de warenwet. De regels opgesteld door de KAG KOAG bepalen de omschrijvingen die gebruikt mogen worden.)
 • Als therapeut zal ik me op de hoogte houden van wettelijke bepalingen die voor mij geldig zijn
 • Als therapeut zal ik uiterste zorg besteden aan het welzijn van mijn cliënten
 • Als therapeut weet ik, dat als ik niet uit de problematiek kom, dat ik moet doorverwijzen naar andere zorgverleners
 • Als therapeut weet ik, dat cliënten die naar mij toekomen met ernstige ziektesymptomen, en nog niet bij een reguliere arts zijn geweest voor diagnose en behandeling, doorgezonden moeten worden
 • Als therapeut weet ik, dat ernstig zieke cliënten met grote hoeveelheden farmaceutische medicijnen gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Derhalve dient mijn therapie en/of voorschrift altijd overlegd te worden met de behandelende arts. Dit overleg wordt door mijn cliënt gevoerd.
 • Als therapeut weet ik, dat behandeling van zwangere vrouwen bijzondere omstandigheden zijn. Derhalve wordt tijdens zwangerschap van cliënten geen fysieke behandeling toegepast, te weten holistic pulsing en drukpuntmassage
 • Als therapeut weet ik, dat behandeling van cliënten met ernstige infectieziekten bijzondere omstandigheden zijn. Derhalve wordt bij deze cliënten geen fysieke behandeling toegepast
 • Bij al mijn handelen dien ik het belang van de cliënt voorop te stellen

De naam “Sensi” is een door Sensi geregistreerd handelsmerk en het zonder schriftelijke toestemming gebruiken van deze naam (Sensi en elke vorm gerelateerd aan sensi, zoals sensi-therapie of sensitherapie of sensi-opleiding, Sens, Sense maar ook Zenzi en elke andere vorm die klinkt als Sensi, is een inbreuk op het Benelux merkenrecht. Dit geldt ook voor de naam of toevoegingen op de naam “sensi” als internetsite of emailadres. Deze restrictie geldt ook voor het gebruik van het Sensi-logo.

Het is niet toegestaan om via sociale netwerken, bijv. Facebook, Hyves, Twitter, o.i.d. een Sensi (of een aan Sensi-gerelateerde vorm) een naam aan te maken. Dit recht is enkel voorbehouden aan de eigenaren van Sensi. Deze restrictie geldt ook voor het gebruik van het Sensi-logo.

Het gebruik van de naam Sensi-therapeut mag enkel gebruikt worden na het behalen van het certificaat aan het einde van de opleiding. Dit als waarborg voor de kwaliteit die sensi-therapie kan bieden.

Ondertekening

Een getekende overeenkomst geldt als inschrijving voor de cursus en wordt op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

(vul dit met de hand in nadat u dit formulier hebt ingevuld, verstuurd en uitgeprint)

Aldus overeengekomen op:

Datum:                 . . . . / . . . . . /. . . . .

Plaats:                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam:                  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Vul dit formulier volledig in en druk op "formulier verzenden", u ontvangt dan een kopie van uw aanmelding per email. Print deze email uit, onderteken het formulier op de twee aangegeven plaatsten en verstuur deze per post naar:  SensiTherapie, Gompenstraat 35a, 5145 RM Waalwijk