P N

Bijscholing voor mensen die de Sensi Opleiding gevolgd hebben tussen 2014-2018

Voor veel mensen is het al een hele tijd geleden dat ze de Sensi Opleiding gedaan hebben. In de afgelopen jaren zijn er heel veel nieuwe technieken en inzichten gekomen waardoor de Sensi van toen niet te vergelijken valt met de Sensi van nu. Om je op de hoogte te brengen van alle veranderingen hebben we een 1-daagse Sensi opleiding gepland.

Deze dagen zijn op:

Deze dag is voor mensen die tussen 2014 en 2018 de opleiding gevolgd hebben en nog vragen hebben of onzeker zijn over bepaalde onderdelen.

Deze 1-daagse terugkomdagen worden georganiseerd op

20 november  2018 (dinsdag)

30 november  2018 (vrijdag)

De prijs van de terugkomdag is 75,00 euro. Deze dagen gaan enkel door bij voldoende deelname.

Je inschrijving is geldig na overmaken van 75 euro op ons rekeningnummer
NL88 RABO 0170033651 tnv Sensi onder vermelding van het NUMMER dat bij de Terugkomdag staat en je naam zoals je bij ons in de sensishop staat. NR 25 is terugkomdag 20 november. NR 26 is de terugkomdag op 30 november.