P N

Bijscholing voor mensen die de Sensi Opleiding gevolgd hebben

Voor veel mensen is het al een hele tijd geleden dat ze de Sensi Opleiding gedaan hebben. In de afgelopen jaren zijn er heel veel nieuwe technieken en inzichten gekomen waardoor de Sensi van toen niet te vergelijken valt met de Sensi van nu. Om je op de hoogte te brengen van alle veranderingen hebben we een 1-daagse Sensi opleidingsdag gepland.

Ook al heb je de sensi vervolgopleiding gedaan, dan toch geldt voor ons dat je elk jaar een terugkomdag nodig hebt. Deze tijd vraagt van een ieder van ons dat je alle zeilen bij kunt zetten als het gaat om mensen goed te kunnen helpen. Sensi blijft zich heel erg ontwikkelen en heeft steeds nieuwe mogelijkheden daartoe.

Deze terugkomdagendagen zijn op:

  • Dinsdag 18 mei 2021 WORKSHOPNUMMER 72 Deze is vol
  • 17 juni 2021 WORKSHOPNUMMER 81
  • 24 september 2021 WORKSHOPNUMMER 82
  • 14 oktober 2021 WORKSHOPNUMMER 83
  • 1 februari 2022 WORKSHOPNUMMER 84
  • De prijs van de terugkomdag is 100,00 euro.
  • Deze dagen gaan enkel door bij voldoende deelname.

Hou er rekening mee dat ivm de 1,5 meter regel wij maar de helft van het normale aantal cursisten kunnen plaatsen. Wacht dus niet te lang met aanmelden!

Je inschrijving is geldig na overmaken van 100 euro op ons rekeningnummer NL88 RABO 0170033651 tnv Sensi onder vermelding van het NUMMER dat bij de Terugkomdag staat en je naam zoals je bij ons in de Sensishop staat.