P N

Bijscholing voor mensen die de Sensi Opleiding gevolgd hebben tussen 2014-2018

Voor veel mensen is het al een hele tijd geleden dat ze de Sensi Opleiding gedaan hebben. In de afgelopen jaren zijn er heel veel nieuwe technieken en inzichten gekomen waardoor de Sensi van toen niet te vergelijken valt met de Sensi van nu. Om je op de hoogte te brengen van alle veranderingen hebben we een 1-daagse Sensi opleiding gepland.

Ook al heb je de Sensi Intence of de SIP gedaan, dan toch geldt voor ons als datum het jaar waarin je de basisopleiding afgerond hebt.

Deze terugkomdagendagen zijn op:

Deze dag is voor mensen die tussen 2014 en 2018 de opleiding gevolgd hebben.

Deze 1-daagse terugkomdagen worden georganiseerd op

24 september 2019   WORKSHOPNUMMER 75
31 oktober       2019  WORKSHOPNUMMER 74
12 november  2019   WORKSHOPNUMMER 76
14 februari      2020   WORKSHOPNUMMER 77
14 april            2020    WORKSHOPNUMMER 78 vervallen
22 mei              2020    WORKSHOPNUMMER 79

De prijs van de terugkomdag is 80,00 euro.
Deze dagen gaan enkel door bij voldoende deelname.

Je inschrijving is geldig na overmaken van 80 euro op ons rekeningnummer NL88 RABO 0170033651 tnv Sensi onder vermelding van het NUMMER dat bij de Terugkomdag staat en je naam zoals je bij ons in de Sensishop staat.