Home agro

Wat is Agrosensi

uitzicht

Sensi allergie testlijst 2018

Historie

Door verstedelijking en verzilting vindt wereldwijd jaarlijks een afname plaats van goede landbouwgronden. Ruim 1 miljoen hectare gaat per jaar verloren (dat is meer dan alle landbouwgrond van Nederland). Door de verwachtte toename van de bevolking tot 9 miljard mensen in 2050 is er een stijging nodig van de productie per hectare. Een schatting van de Landbouw Universiteit van Wageningen is 50% meeropbrengst per hectare in 2050. Deze enorme taak ligt voor ons, met als uitdaging om dit geheel in samenhang met de natuur op te lossen. Een chemische en laboratoriumtechnische oplossing die in strijd is met de natuurwetten kan geen standhouden en is dan ook niet gewenst als duurzame oplossing. Dat betekent dat er nieuwe wegen moeten worden ingeslagen om deze enorme taak tot een goed einde te brengen.

Nieuwe benadering nodig

De Agrosensiproducten zijn bemestingsproducten in de vorm van bruistabletten en vloeistoffen. De effecten van de Agrosensi producten zijn af te lezen uit veldonderzoeken en de resultaten op het gewas. Voor deze benadering is gekozen, om onbevooroordeeld te kijken, te wegen en te meten wat het gewas als resultaat te zien geeft. Er wordt gebruikgemaakt van gerenommeerde laboratoria in Nederland om de proeven uit te voeren en de resultaten in kaart te brengen.

Ontwikkeling